Wallpapery


 


Kněz
 
1280×1024
1280×800
1440×900
1680×1050
1920×1200
 


Paladin
 
1280×1024
1280×800
1440×900
1680×1050
1920×1200
 


Zloděj
 
1280×1024
1280×800
1440×900
1680×1050
1920×1200
 

 
Všem zájemcům, kteří chtějí nahlédnout do pochmurného světa Inkvizitora plného zrady, přetvářky, zla a bolesti doporučujeme přečíst si stejnojmennou povídku z pera autora scénáře.
Každý vyšetřovatel, který se pustí po stopách heretiků a bludařů, musí dokonale ovládat inkviziční právo vtělené do Inkvizičního kodexu. Jedině tak bude schopen správně vykonávat boží spravedlnost. Doporučujeme všem hráčům, aby se s Inkvizičním kodexem seznámili již teď a v předstihu získali vědomosti, které jim následně umožní bleskově a bez pochybení zasáhnout proti zločincům.
Celý příběh hry se točí kolem událostí, které postihly Říši v několika uplynulých letech a které velmi připomínají fatální události popsané v Apokalypse svatého Ezechiela, proroctví o konci světa. Pokud by kohokoli zajímalo, jak zní celý text Apokalypsy svatého Ezechiela, může do něj nahlédnout již teď a pokusit se vyložit si jeho text.
Intro  |  Finale  |  Cemetery (OGG)
Ukázky původní hudby ke hře Inquisitor.
Kumulativní update na verzi 1.10.17 (lze aplikovat na všechny verze hry).
Kumulativní update na verzi 1.10.18 (lze aplikovat na všechny verze hry).