Vyšetřování

Inquisitor je hra na hrdiny, což znamená, že hlavní postava bude putovat herním světem, komunikovat s ostatními postavami a samozřejmě bojovat. Příběh hry se točí okolo vyšetřování zločinů proti Bohu a králi. Se svou hlavní postavou budete pátrat po stopách nebezpečných i vychytralých zločinců, získávat proti nim důkazy a usvědčovat je. Splnění většiny úkolů je tak vázáno na získání dostatečného počtu usvědčujících důkazů, které vám umožní vznést proti dané postavě obvinění a následně ji zatknout. Jako důkaz přitom může podle Inkvizičního kodexu použít vše, co může prokázat vinu podezřelého. Nejčastěji to budou svědecké výpovědi a předměty doličné, ale mohou to být i např. logické dedukce hlavní postavy vyvozené z jiných, zdánlivě nesouvisejících informací. Pro usnadnění vašeho vyšetřování jsou veškeré získané důkazy zapisovány do zvláštní části poznámkového bloku.

Zatýkání

Jakmile se vám podaří shromáždit odpovídající počet důkazů proti určité postavě, můžete vyhledat místně příslušného inkvizičního prokurátora nebo soudce a požádat o vydání příkazu k zatčení. Na základě vydaného příkazu k zatčení můžete jít a podezřelou osobu zatknout. Postavy se zatýkají sdělením obvinění podezřelé osobě. Ta se buď vzdá dobrovolně, nebo budete muset překonat její odpor za použití násilí. Pokud se vám to podaří a podezřelá osoba nebude bojovat na život a na smrt, zobrazí se portrét zatčené osoby vedle portrétu hlavní postavy. Následně je potřeba zatčenou postavu eskortovat k místně příslušnému hejtmanovi a předat jí k uvěznění.

Mučení

Důležitou součástí inkvizičního vyšetřování je právo útrpné – tj. právo použít při výslechu mučení. Ve hře proto budete moci při odhalování pachatelů použít celkem čtyři mučící nástroje – skřipec, strappado, pranýř a železnou pannu. V souvislosti s mučením je však nutno upozornit, že přestože jej inkviziční právo připouští jako regulérní způsob získání svědecké výpovědi nebo doznání, měli byste k jeho použití přistupovat obezřetně, neboť se nikdy neví, zda je vyslýchaná osoba skutečně vinná, přičemž mučit nevinného člověka může hlavní postavu velmi společensky poškodit. Navíc každé mučení (ať se jedná o vinnou nebo nevinnou osobu) zhoršuje přesvědčení hlavní postavy. Vždy se proto snažte mučení vyhnout tím, že potřebný důkaz získáte jiným způsobem. Na druhou stranu to v některých případech není možné.

Soud

Jakmile proti zatčené osobě získáte další (usvědčující) důkaz, můžete předat celou věc místně příslušnému inkvizičnímu soudci. Ten po vyslyšení všech shromážděných důkazů rozhodne, zda nařídí proti obviněnému hlavní líčení či nikoli. Pokud se tak stane, budete jako zástupce obžaloby muset přednést všechny důkazy a případně předložit předměty doličné, kterými dosvědčíte vinu obviněného. Pokud nemáte dané předměty u sebe, hlavní líčení bude přerušeno do doby, než si předměty doličné znovu opatříte. V případě, že tyto předměty máte u sebe nebo v případě, že nejsou k provedení dokazování žádné předměty potřeba, inkviziční soudce vynese odsuzující rozsudek a vy budete mít povinnost zapálit popravčí hranici.Mučicí nástroje:

Skřipec je klasický mučící nástroj, při kterém je vyslýchaný položen na šikmou lavici a pomocí řemenů natahován rumpálem tak, až se mu vykloubí končetiny a popraskají svaly.
 

 

Strappado - neboli kláda - je nástroj, s jehož pomocí je vyslýchaný vytažen za ruce svázané za zády do výšky tak, že si vlastní vahou vykloubí paže v ramenech.

Pranýř je lavice opatřená na koncích sklá- pěcími dřevěnými deskami s otvory pro ruce, nohy a hlavu, do kterých se vyslýchaný uzavře a následně se bije karabáčem, pálí železem nebo dusí vodou nalévanou do hrdla.

Železná panna je celokovový mučící nástroj představující dvoukřídlou dutou figurínu s hroty uvnitř, přičemž vyslýchaný se umístí do středu figuríny, která se následně pomalu zavírá, čímž se docílí postupného pronikání kovových hrotů do těla vyslýchaného.