K plnění svého svatého poslání si budete moct vybrat jednu ze tří hlavních postav – kněze, paladina nebo zloděje. Každá z postav je obdařena mnoha dovednostmi, které vám umožní rozvinout svůj vybraný charakter do netušených možností. Dovednosti, které postavy ovládají, jsou dvojího druhu – společné dovednosti, kterými je vybavena každá z postav, a dále jedinečné dovednosti, které činí mezi hlavními postavami propastné rozdíly a umožní vám tak vyzkoušet si tři zcela odlišné strategie vedení hry. Bude přitom záležet pouze na vás, jaké dovednosti a vlastnosti se rozhodnete u svého charakteru rozvíjet, takže například dva kněží se od sebe mohou lišit jako den a noc.


Mezi společné dovednosti všech tří hlavních postav patří:

Boj tváří v tvář
zvyšuje pravděpodobnost zásahu a rozsah poškození při útoku ručními zbraněmi
Boj na dálku
zvyšuje pravděpodobnost zásahu a rozsah poškození
při střelbě z luku nebo při vrhání vrhacích zbraní
Boj ve zbroji
zvyšuje obranu proti všem druhům fyzických útoků
a umožňuje používání lepšího ochranného odění
Postřeh
umožňuje hráči samovolně odhalit tajné objekty, jako jsou tajné chodby,
skrýše s poklady, smrtelné pasti
Identifikace předmětů
umožňuje hráči identifikovat nalezené magické předměty
bez nutnosti navštívit obchodníka.

Popis jednotlivých hlavních postav a jejich dovedností:


Kněz


Kněz pochází z lůna svaté Matky církve, která prostřednictvím Svatého oficia bojuje v Říši proti všem formám hereze. Kněz má nejrozsáhlejší znalosti čarovných umění ze všech charakterů, což znamená, že je vhodný především k pěstování magických dovedností. k jeho speciálním dovednostem patří:


 
 
Svatá aura
negativně ovlivňuje veškeré nepřátele v dohledu a znesnadňuje jim
veškeré formy útoku na kněze (ať už fyzické nebo čarodějnické)
Flagelantství
snižuje rozsah utržených zranění
Autorita
vhání strach do žil nepřátel a zlepšuje vztahy s ostatními postavami
Moudrost
snižuje množství many potřebné na seslání zaklínadla
Alchymie
zlepšuje účinky a trvání lektvarů
Obnova many
umožňuje regenerovat manu, ovšem na úkor staminy
Vhled
umožňuje nahlédnout do spirituální roviny světa, díky čemuž lze spatřit neviditelné a skrývající se tvory a rovněž zvýšit moc vlastních zaklínadel


Paladin


Paladin je příslušníkem rytířského řádu Bratrstva spravedlivých, opoziční síly vystupující proti neomezeným pravomocím Svatého oficia. Je povolán především k boji, čemuž odpovídají jeho speciální dovednosti:


 
 
Užití štítu
zlepšuje defenzivní vlastnosti štítu, a to proti všem formám fyzických útoků
Houževnatost
zvyšuje počet paladinových životů
Odhodlanost
zvyšuje magickou odolnost paladina, díky čemuž se lépe chrání
před čarodějnými útoky
Odhad soupeře
odhalí některé vlastnosti protivníka, díky čemuž získává paladin
při boji s ním četné výhody
Božský úder
zvyšuje pravděpodobnost a rozsah zranění kritického zásahu,
nejmocnějšího úderu ve hře
Obrana
zvýší obranyschopnost paladina, avšak na úkor staminy
a pravděpodobnosti zásahu
Kovářství
umožňuje opravit poničené předměty bez nutnosti navštívit obchodníka


Zloděj


Zloděj je bývalý šlechtic, který byl připraven o veškerý majetek, titul a málem i život, což z něj učinilo psance odkázaného pouze na sebe. Dostal však šanci vydobýt si své postavení zpět, k čemuž se mu jistě budou hodit jeho speciální dovednosti získané roky strávenými mezi tou nejhorší spodinou Říše:


 
 
Výřečnost
zlepšuje komunikaci s postavami a činí příznivějšími ceny při nakupování
Mrštnost
umožňuje vyhnout se zcela útoku a vrátit část utrženého zranění nepříteli
Přepadení
útok ze zálohy, který zvyšuje pravděpodobnost zásahu a rozsah poškození
Nenápadnost
skryje zloděje před zraky ostatních postav a umožní mu nepozorovaně
se plížit kolem nich
Kradení
praktická dovednost, avšak za hranicí trestnosti
Zlodějství
umožňuje odstraňovat odhalené pasti a otevírat zámky dveří a truhel
Magický útok
umožňuje podpořit zlodějův útok zbraní čarodějnickými silami,
které způsobí mnohem větší rozsah zranění


Ve všech dovednostech se může hráčův charakter postupně zlepšovat a dosáhnout vyšších stupňů znalostí, které mu přinesou další možnosti a zlepšení. Těmito stupni řemeslných dovedností jsou:

  • Učeň – úroveň 1
  • Učedník – úroveň 6
  • Tovaryš – úroveň 11
  • Mistr – úroveň 16